35_20231007_174159.png
33_20230722_124113.png
40_20221115_100615.png

Valná hromada florbalového oddílu Florbal Sokolov

Výkonný výbor florbalového oddílu Florbal Sokolov z.s. zve všechny své členy starší 18 let na členskou schůzi (Valnou hromadu), která se bude konat 2.5. 2023 od 18:00 hod. v budově 6.ZŠ. Sraz u vchodu do tělocvičny.

Program schůze:

1) Prezentace, zahájení a přivítání

2) Schválení jednacího řádu valné hromady a návrhu jejího programu

3) Volba zapisovatele

4) Volba mandátové komise

5) Volba ověřovatelů zápisu

6) Zpráva mandátové komise

7) Zpráva o hospodaření

8) Zpráva o činnosti klubu v roce 2022

9) Zpráva o finanční situaci a hospodaření

10) Diskuze a návrhy na novou sezónu

11) Návrh na usnesení VH a její schválení

12) Diskuze

13) Závěr