Valná hromada 2024

Jako každý rok Vás zveme na Valnou hromadu florbalu Sokolov, která se bude konat 29.5.2024 od 18:00-19:30 hod v aule 6.ZŠ vstup od tělocvičny.

Program valné hromady:

1) Prezentace, zahájení a přivítání

2) Schválení jednacího řádu valné hromady a návrhu jejího programu

3) Volba zapisovatele

4) Volba ověřovatelů zápisu

5) Zpráva výkonného výboru

6) Zpráva o finanční situaci a hospodaření

7) Diskuze a návrhy na novou sezónu (nové krátkodobé a dlouhodobé cíle)

8) Návrh na usnesení VH a její schválení

9) Diskuze

10) Závěr